Despre Noi

S.C. “ABRAL ART PRODUCT” S.R.L. este o firma de proiectare infiintata in anul 1992, ce desfasura activitati în domeniul protejarii, conservarii si restaurarii monumentelor istorice. Principalele activitati desfasurate in cadrul firmei sunt activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea: proiectare, cercetare, expertizare, consultanta si asistenta tehnica pentru constructii civile si industriale, conservare-restaurare monumente istorice, arhitectura peisagistica si ambientala.

Din anul 1993 S.C. “ABRAL ART PRODUCT” S.R.L. este firma membra a Uniunii Nationale a Restauratorilor de Monumente Istorice din Romania - organizatie profesionala, neguvernamentala, având ca scop sa participe si sa contribuie la ocrotirea si restaurarea monumentelor istorice din România.

Din martie 2008 S.C. “ABRAL ART PRODUCT” S.R.L. a implementat si mentine un: Sistem de management al calitatii ISO 9001; Sistem de management de mediu ISO 14001; Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001.

Politica firmei este sa ofere clientilor servicii de calitate superioara, în conformitate cu asteptarile acestora, cu reglementarile legale aflate în vigoare si standardele profesionale aplicabile, la un pret competitiv. In cadrul personalului angajat firma dispune de specialisti si experti atestati MC, RUR, OAR, si colaboreaza cu specialisti atestati care pot executa lucrari de expertizare a constructiilor existente si de verificare a lucrarilor de proiectare în conformitate cu prevederile legale.

Activitatea ABRAL ART PRODUCT a fost apreciata si recunoscuta prin distinctii si premii acordate de Ministerul Culturii si Cultelor : Premiul Stefan Bals / 2002 ; Premiul Gheorghe Vartic / 2003 si Premiul Stefan Bals / 2005 – precum si alte premii acordate de catre organizatii profesionale precum UNRMI, UAR, OAR si Arhitect Design.

SERVICII

Lucrari de studii, investigatii, expertize

Studii preliminare, teme de proiectare, relevee de arhitectura si avarii, investigatii complexe, analize, incercari pe materiale, expertize tehnice, studii istorice si arhitecturale, studii de teren (geo, topo), cercetare arheologica, expertize preliminare componente artistice

Proiectare

Documentatii tehnice specialitatile arhitectura, structura, instalatii, componente artistice, amenajare peisagistica, sistematizare verticala etc. pentru toate fazele de proiectare: interventie urgenta (I.U.), documenatie de avizare a lucrarilor de interventii/studiu de fezabilitate (D.A.L.I./S.F.), proiect tehnic (P.T.), documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare (D.T.A.C./D.T.A.D.), documentatie tehnica pentru organizarea de santier (D.T.O.E.), documentatii necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, detalii de executie (D.E.)

Lucrari de evidenta

Studii istorice si de arhitectura, documentatii in vederea clasarii/declasarii/reclasarii in lista monumentelor istorice.

Lucrari de consultanta si asistenta tehnica

Consultanta in privinta serviciilor de proiectare, consultanta de specialitate privind accesarea fondurilor europene, asistenta tehnica pe perioada derularii lucrarilor de executie.
COLECTIV
Coordonarea si conducerea activitatii de proiectare din cadrul firmei este intreprinsa de specialisti atestati MC, OAR, RUR. Din personalul de conducere fac parte:

arhitect A.I.BOTEZ
Expert si verificator atestat de Ministerul Culturii si Cultelor in domeniile restaurare arhitectura si cercetare monumente istorice cu nr. 0020, seria MC-E din 18.12.2000, arhitect cu drept de semnatură înscris în OAR (nr. 2952) și RUR (D ; E ; F6 ; G5 ; G6); membru în mai multe asociații profesionale: Membru fondator al ICOMOS Romania, inițiator și fondator al UNRMI din Romania, membru al Comitetului Director și al Comitetului Executiv al UNRMI și membru fondator al Asociației Ars Transilvaniae.

arhitect Andrei ATANASIU
Specialist atestat de Ministerul Culturii si Cultelor in domeniul restaurare arhitectura cu nr. 523-S, arhitect cu drept de semnatură înscris în OAR (nr. 4811) și in R.U.R. (E-1567,F6-0246, G5-0079), membru ICOMOS

economist Mariana FLOREA
Expert managment general si consultanta pe domneiile managementului industrial, manager de proiet certificat, expert accesare fonduri structurale.
2016 ABRAL ART PRODUCT